buscar

PIC - Punts d'Informació Cadastral

Els Serveis a què es pot accedir des de qualsevol Punt d'Informació Cadastral són:
* Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
* Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegits, relatiu als immobles de la seua titularitat.
* Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Els serveis són gratuïts, excepte les taxes que pogueren establir les entitats prestadores.

Les dades a consultar són els incorporats a la Base de Dades Nacionals del Cadastre (tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra).

Els certificats emesos pels Punts d'Informació Cadastral gaudixen de plena validesa i eficàcia.

Pot conéixer la ubicació dels PIC :
* Entrant en la pàgina web del Cadastre: www.catastro.meh.es
* Entrant en l'Oficina Virtual del Cadastre: ovc.catastro.meh.es
* Cridant a la Línia Directa del Cadastre.