buscar

ImpostosEls períodes de pagaments de Tributs de l'exercici 2008 a traves de la Diputació de Castelló són :

1r Impost Vehicles de Tracció Mecànica
Del 14 de març al 14 de maig

2n Impost de Béns Immobles i Taxes (Fems, Guals....), IAE
Del 1de juliol al 1 de setembre